Country:
ThermiSol PLATINA, när du vill spara energi och sänka dina uppvärmningskostnader.

ThermiSol PLATINA har ca 20% bättre isoleringsvärde jämfört med vanlig EPS, anledningen är att råvaran till Platina innehåller grafit.


            

ThermiSol LågEnergiGrund

sänker energiläckaget med 35% för en normalvilla – utan att du behöver ändra byggmetod från det säkra och beprövade L-elementet. Vi levererar grunder med marknadens mest trovärdiga U-värde – lågt är det dessutom.


            


ThermiSols Emballage för alla slags produkter från en av Sveriges ledande tillverkare

ThermiSol tillverkar cellplast för alla typer av emballage sedan över 35 år. Vår cellplast har mycket goda stöt-och vibrationsdämpande egenskaper.

Emballage »